Помоц просвитаром же би була 7.000 динари

Помоц просвитаром же би була 7.000 динари
Беоґрад -

Шеф посланїцкей ґрупи СНС Зоран Бабич поднєсол амандман на предложени дополнєня Закона о буджету за 2015. рок, зоз хторим предложел же би єднократна помоц за занятих у просвити була 7.000 динари цо за 1.000 динари вецей як першобутне ришенє.

Скупштина Сербиї нєшка ма розпатриц дополнєня Закона о буджету за тот рок, зоз хторим предвидзена єднократна помоц за занятих у основним и штреднїм образованю и школярским стандарду у висини 6.000 динари.

После наяви премиєра Вучича же просвитаре достаню єднократну помоц 7.000 динари, шеф посланїцкей ґрупи СНС поднєсол амандман зоз хторим тото и предложене.

Як поручую зоз СНС, тоту помоц достаню коло 145.000 заняти у просвити.

Опозицийни ДС и СДС и Нова странка поручели же нє можу потримац дополнєня Закона о бужету за тот рок, зоз хторим будзе оможлївене виплацованє 7.000 динари єднократней помоци за просвиту, бо тримаю же тота сума на ганьбу и увредлїва за занятих у тей обласци.

Министер просвити, науки и технолоґийного розвою Срдян Вербич нєшка виявел новинаром же звекшанє за штири одсто за плаци просвитним роботнїком за идуци рок, найвекше хторе Влада дошлєбодзела, а же тоти просвитаре хтори нє жадаю єднократну помоц треба же би ю врацели до буджету Сербиї.

О єднократней помоци просвитним роботнїком мало буц розправяне вовторок, алє министер финансийох Душан Вуйович нє сцигнул на схадзку пре обовязки у прегваркох зоз Медзинародним монетарним фондом, та розпарва преложена за познєйше.

PRIJATELJ UDRUŽENJA - Lokalna Medijska Inicijativa PRIJATELJ UDRUŽENJA - Lokalna Medijska Inicijativa
PRIJATELJ UDRUŽENJA - Lokalna Medijska Inicijativa PRIJATELJ UDRUŽENJA - Lokalna Medijska Inicijativa
Share this article

About author

LMI - NVO

Lokalna Medijska Inicijativa

Adresa sajta www.lmi.org.rs
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…